We Don'T Make Tomlin. We Make Tomlin Better. - When Will I See You Again

Flöjter på tvären

När detta med instrument inte fungerar som man vill att det skall fungera så kan man se till att göra sådana saker mycket mer än vad andra klarar av. Så jag tycker att detta med tvärflöjter är något fint och något som man vill lära sig att göra och det handlar då om att man får till bra saker för alla andra samtidigt som man också kan göra roliga ljud med dessa instrument, allt för att barnen skall tycka om att spela instrument då man ser att detta stimulerar deras hjärnas tillväxt och att man också kan göra detta.